en este curso vas a aprender a armar un altar para hacer rituales:

Ritual para la abundancia 

Ritual de liberacion de karmas

Ritual de sanacion

Ritual de proteccion

Ritual de amor propio